BAKGRUNN

I en stadig mer kompleks verden er vi mennesker opptatt av de gode og sømløse opplevelsene,
som speiler oss på den best tenkelige måte og gir oss rom for å være den best utgaven av oss selv.
Den helhetlige gode opplevelsen hos kunden, er som oftest summen av en mengde del-leveranser:
Fra fjord og jord via store og små produsenter til fat, og fra jord, via gjær og bryggere til de herligste drikker i glasset.

HENSIKT

Treffpunkt Stranda skal være en møteplass for alle som bidrar til den gode kundeopplevelsen.
Her skal småskala produsenter møte de store produsentene, opplevelsesaktører møte leverandører.
Her skal vi dele vår kunnskap og øke vår innsikt.
Her skal vi spille hverandre gode, bygge nettverk og skape grunnlaget for enda bedre kundeopplevelser i framtiden.

VISJON

Treffpunkt Stranda ønsker å bidra til samspilte, sømløse og gode opplevelser - for kundene - og for de som leverer!


Orkla